Polis Kıyafetleri

Geçmişten Günümüze Polis Görevleri, kıyafetleri ve tanıtımları….

 

Subaşı ( Yeniçeri Dönemi )

Gündüzleri devriye gezerek çarşı, pazar ve mahalle aralarının temizliğine bakmak ve bozulmuş kaldırımları tamir ettirmek ve yol üzerine yıkılmaya yüz tutmuş olan binaların, yıktırılması, yeniden yapılması gerektiği hakkında mimarbaşıya rapor vermek belli başlı görevlerindendi.

Geceleri aynı şekilde devriye gezerek kanunsuz takımının hal ve hareketlerini araştırıp yeni suç işlemelerine mani olmakla beraber halkın huzur ve sükununun bozucu tavır ve hareketlere fırsat vermemekde görevlerindendi.

Hemen hemen her beldede bir subaşı ve emrinde görevliler bulunurdu. Bunlar; savaş zamanı savaşa katılmakla birlikte, diğer zamanlarda beldenin asayişini sağlamakla görevliydiler.

Tarihçi Hammer’e göre Subaşılık, Sipahilik ve Sancak Beyliği arasında bir rütbedir.

 

Kadı ( Yeniçeri Dönemi )

Dersaadet ( Başkent İstanbul ) kadılık görevi bakımından, İstanbul ve Bilad-ı Selase (üç belde) olmak üzere dört daireye ayrılır. Bu dairelerin her birine bir katı görevlendirilmişti. İstanbul kadılığı, sur içerisinde kalan ve adeta bir üçgeni andıran bölgeye bakıyordu. Bilad-ı Selase olarak nitelenen Üsküdar, Galata ve Eyüp diğer üç kadılıktı.

Bunlardan Galata için Mahrusa-i Galata, Üsküdar için Medine-i Üsküdar ve Eyüb için Haslar ve Havvas- Refia tabirleri kullanılıyorken, İstanbul olarak adlandırılan sur içi bölge kadısına, İstanbul Efendisi tabiri kullanılmıştır. Ancak, daha sonra kadı denmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kadı ve kadılar arasında herhangi bir üstünlük bulunmayıp her biri eşit sayılıyor ve doğrudan padişahlık makamına bağlı olarak görev yapıyorlardı. Kumarbazlık, fahişelik ve çeşitli ahlaksızlıklarla ilgili olarak emirler verir. Örf ve şer’i hükümlere aykırı harekete tevessül edenler hakkında cezai işlem yaparlardı. Kadıların ağırlıklı olarak ahlaki konular üzerine eğildiğini görüyoruz.

 

 

Yeniçeri Ağası ( Yeniçeri Dönemi )

Osmanlı Devleti, halkın canını, malını ve namusunu, yeni askeri yapılanmada bütün bir cihan imparatorluğunun en güçlü zaptiyesi haline gelen Yeniçeri Ağası’na teslim etti.

 

Yeniçeri Ağasının rütbesi Beylerbeyiydi. Ağa, günümüzün Orgeneraliydi. Yeniçeri Ocağı ile Acemi Ocağı işlerinden sorumluydu ama sivil görevleride vardı. Başkentin güvenliği ile sarayın korunması ve bir de esnafın denetlenmesi Yeniçeri Ağası’nın görevlerindendi.

 

 

 

 

 

 

Asesbaşı ( Yeniçeri Dönemi )

Yeniçeri bölüklerinden 28. Bölüğün çorbacısı (komutanı) idi. İdam infazı sırasında, bölüğü ile idam mahallinde tertibat alırdı. Asesbaşı, asayiş ve inzibattan sorumlu olduğu gibi, gereği halinde bölüğü ile savaşa da katılırdı. Padişah güzergahı üzerinde izdiham yaratan seyircileri dağıtıp yolu açmak da asesbaşının önemli bir görevi idi. Ayrıca, askeri asi ve azgınları yakalayarak idam etme hususunda da görevli olduğunu Evliya Çelebi kaydetmektedir.asesbaşı

 

Yorumlar

Yazıya 1 yorum yapılmış.

  1. sevcan 20 Kasım 2014

    ilk defa böylepolis kıyafeti gördüm ama yinede ilgi çekiçi ve güzel duruyo

Yorum Yap